Regulamin konkursu z Tłem w tle !


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Konkurs z tłem w tle.”. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszego komentarza przedstawiającego temat Konkursu.

§ 2
Organizatorem jest Beata Osowska Fotografia z siedzibą w Warszawie.

§ 3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami Beata Osowska Fotografia (adres URL: https://www.facebook.com/fotomyk?fref=ts)

§ 4
Konkurs trwa od 21.01.2014 do 28.01.2014 r.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach od 21.01.2014 do 27.01.2014 r. skomentują dany post konkursowy.

§ 6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 7
Administratorem i fundatorem nagrody jest organizator tj. Beata Osowska Fotografia.


III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również "Moderatorami").

2. Ostateczny wybór najlepszego komentarza zostanie dokonany przez organizatora.

§ 9

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
zapoznać się z Regulaminem Konkursu
skomentować zdjęcie podane na stronie Beata Osowska Fotografia
2 . Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 28.01.2014 r. około godziny 19:00.
3. Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowanie w formie notatki na fanpage Beata Osowksa Fotografia.

IV. NAGRODY

§ 10

W konkursie przewidziano następującą nagrodę: 1 tło do robienia zdjęć.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
2. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Zgłoszenie komentarzy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym RegulaminieKonkurs odbywa się tu:---> wystarczy,że skopiujesz poniższy link i będziesz na moim fanpage!!!

https://www.facebook.com/fotomyk

zapraszamy!!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Napisz do mnie

Archiwum bloga